Trends Fall 2012 - Baroque opulence

September 03, 2012

Traditionally, with the beginning of each season I try to make an overview of the major trends. Yeah, it is clear that the trends are fleeting, perishable, stimulating consumer shopping. But they are a challenge to the imagination, a fresh breeze and a new inspiration, marking the boundary of the seasons. I will not go into a long list of trends, the majority of which overlap with those of previous seasons with slight variations. Instead, I will discuss three trends, rather call them fashion directions, which mostly cover the big picture of what lies ahead. The good news is that most of your gains from past seasons can be entered successfully in the context of the Fall fashion. Leather, camouflage, denim, sheer fabrics, studs, spikes, biker jackets, socks are again to the fore. To avoid looking so last season though, you should choose a new approach to combining them. Fashion Fall and Winter will be darker than what we were accustomed last seasons. Black reigns with gothic flavor and profound depth. Maximalism and minimalism are battling again, though this season with the first apparently taking advantage. That is why the first of the coming trends is The Baroque opulence.
Baroque refers to the period from 1600 to 1750 - a period marked by the Counter-Reformation and the church's desire to stabilize their positions after Martin Luther’s manifesto and the rise of Protestantism, with clear messages and evocative art. Baroque art is characterized by dramatic contrasts, deep colors, highly emotional images, impressive decorations and ornaments. Its root takes us to Rome and perhaps it is no coincidence that it is the Italian houses that embraced it the most as inspiration for fall. Accents include gold, stones, beads, woven into complex shapes, heavy jewelry and lace.
Традиционно с началото на всеки сезон правя преглед на основните тенденции. Да, ясно е, че тенденциите са мимолетни, нетрайни, стимулиращи консуматорското пазаруване. Но пък са предизвикателство за въображението, свеж полъх и ново вдъхновение, маркиращо границата на сезоните. Не искам да се впускам в протяжен списък с тенденции, огромната част от които се припокриват с тези от минали сезони с леки вариации. Вместо това ще разгледам три тенденции, дори по-скоро бих ги нарекла посоки на развитие на модата този сезон, които в най-голяма степен обхващат цялостната картина на това, което предстои.
Хубавата новина е, че голяма част от придобивките ви от минали сезони могат да бъдат вписани успешно в контекста на есенната мода. Кожа, камуфлаж, деним, прозрачни материи, капси, шипове, байкър якета, чорапи отново са на преден план. За да не изглеждате so last season обаче изберете нов подход към комбинирането им.
Модата през есента и зимата ще бъде доста по-мрачна и сурова от това, с което бяхме свикнали досега. Черното властва отново с готически привкус и много дълбочина. Кожата е почти задължителен материал. Максимализъм и минимализъм отново противоборстват, сякаш този сезон с привидно преимущество на първото. Именно за това стартирам и прегледа на тенденциите с бароковия разкош.
Dolce & Gabanna, Salvatore Ferragamo, Lanvin, Balmain(www.style.com)
Барокът се свързва с периода от 1600 до 1750 г. - период белязан от контрареформацията и желанието на църквата да стабилизира позициите си, след манифеста на Мартин Лутер и възхода на протестантството, с по-ясни послания и въздействащо изкуство. Бароковото изкуство се отличава с драматични контрасти, дълбоки тонове, силно изразителни изображения, впечатляващи декорации и орнаменти. Коренът му ни отвежда в Рим и може би не е случайно, че именно италианските къщи го прегръщат най-силно като вдъхновение за есента. Акценти са злато, камъни,  перли, преплетени в сложни фигури, тежки бижута и дантела.

You Might Also Like

0 коментара

Every comment is a reflection of my inspiration and I'm appreciating it!