Eclectic mix

March 23, 2010

Apart from neutral, military, marine and floral trends, which may be seen in almost all spring collections, one new trend is emerging with the blossoming of first spring flowers. This trend unlike the other four ones is bright, eclectic, mixing different styles, patterns and etno influences.The best example of the trend is presented by Natasha Poli, shooted by Inez & Vinoodh, styled by Emmanuelle Alt.

Photobucket

Отделно от неутралната, военната, морската и флоралната тенденции, които могат да бъдат видяни в почти всички пролетни колекции, една нова тенденция придобива облик заедно с разцъфването на първите пролетни цветя. Тази тенденция, за разлика от другите четири, залага на ярки цветови и еклектично смесване на различни стилове, принтове и етно влияния. Най-добрият пример е представен в последния брой на Вог Париж от Наташа Поли, снимана от дуото Inez & Vinoodh, стилист Emmanuelle Alt.

You Might Also Like

0 коментара

Every comment is a reflection of my inspiration and I'm appreciating it!