Faces behind fashion - Anna Dello Russo

May 18, 2010

Anna Dello Russo is a major source of fashion inspiration and definitely the one that I admire the most. Some quotes from interviews with her that would reveal some of the secrets of her adorable style:

 • The young people, they really thinking it’s enough — pictures in Sartorialist or whatever — to be visible. But it’s not like that. It took me twenty year working really behind the scenes to make my style, my career, my personality so high. I spent at least fifteen years just working so hard to understand the language of designers or images. I never miss a show — never, never, never miss one season show. Always be there with all the information and working with photography, working with the magazine, and understanding. That’s what really make a change for me — I was a kid with dreams and now I’m a professional. That’s at least fifteen years working really, really hard to understand what fashion means.
 • Great style, okay, is something, but it’s not enough to be really a good worker. Your style is part of your imagination, but beyond your style has to be a deep experience also, a deep knowledge about fashion.
 • For me, fashion [is] also geology — you cannot understand now if you don’t know anything about last ten years of fashion at least. Someone doesn’t even remember Tom Ford, what that means. It’s so easy to forget in fashion. "Oh, this is brand-new." It’s not brand-new, it’s just an evolution of what it was.
 • Dressing-up to go out is like a date with a man.The first impression, the first impact is that that counts,it is what he will remember.Don't feel ever insecure but enjoy the ritual of the preparation. Fashion is a MUSE, you must seduce her.
 • often people ask me
  what you will wearing tonight?
  i hate answering.
  Why?... cause
  I smell fashion,
  I sniff fashion.
  Fashion is as perfume
  more you speak of it
  more it fades away.

Photobucket

Анна делло Русо - основен изтчоник на модно вдъхновение и определено тази, на която се възхищавам най-много. Предлагам ви няколко нейни цитати от интервюта, които разкриват тайните на неповторимия и стил:

 • Младите хора наистина си мислят, че е достатъчно – снимки в Sartorialist или нещо подобно – за да бъдеш забелязан. Но не е просто така. Отне ми двадесет години работа зад кулисите, за да изградя собствен стил, собствена кариера, собствена идентичност на толкова високо ниво. Прекарах последните петнадесет години работейки усилено, за да разбера езика на дизайнерите или образите. Никога не съм пропускала ревю – никога, никога, никога не съм пропускала дори едно ревю. Винаги съм там, с цялата информация и работа с фотография, със списания, с разбиране. Това е, което доведе до промяната в мен – аз бях дете с мечти, а сега съм професионалист. Това означава поне 15 години усилна работа, за да разбереш истинското значение на модата.
 • Страхотният стил, добре, е нещо, но не е достатъчно, за да бъдеш добър. Твоят стил е част от твоето въображение, но отвъд стила трябва да има дълбок опит, познание за модата.
 • За мен модата е също и геология – не може да разбереш настоящето, ако не знаеш нещо за поне последните десет години от модата. Някои дори не си спомнят Том Форд. Толкова е лесно да забравиш в модата. „О, това е чисто ново.” Не е чисто ново, просто е еволюция на това, което е било.
 • Обличането е като срещата с мъж. Първото впечатление е, което има значение, това е, което той ще запомни. Никога не се чувствайте несигурни, а се наслаждавайте на ритуала по подготвянето. Модата е муза, трябва да я прелъстите.
 • Често хората ме питат
  Какво ще облечеш довечера?
  Мразя да отговарям.
  Защо?...защото
  Аз усещам модата,
  помирисвам модата.
  Модата е като парфюма,
  Колкото повече говориш за нея,
  Толкова повече избледнява.

Photos by www.jakandjil.com, www.sartorialist.com.

You Might Also Like

2 коментара

 1. Тази рубрика започва да ми става любима! Кой ли е следващият в нея?

  ReplyDelete
 2. Alber Elbaz, много колоритен образ, друг мой любимец :)

  ReplyDelete

Every comment is a reflection of my inspiration and I'm appreciating it!