Jun 18, 2013

My Sofia - Другото вдъхновение

Знам, че блогът е за мода, но неговото послание е вдъхновението…А вдъхновението тези дни не е в модата, нито в Resort колекциите, нито в намаленията…Вдъхновението е навън, на улицата, концентрирало гнева, но и, силно се надявам, волята за реална промяна. Не можем да се правим, че това не се случва, че просто затруднява прибирането ни вкъщи или смущава ежедневния ни комфорт. Не можем да се успокояваме с липсата на алтернатива, с липсата на избор, с липсата на надежда. Защото всички ние, децата на прехода, направихме своя избор отдавна с това, че останахме тук. А днес трябва да го защитим, за да не бъде най-погрешния избор в живота ни. Терминал 2 е винаги възможен изход, но не е решение.

No comments:

Post a Comment

Every comment is a reflection of my inspiration and I'm appreciating it!