Faces behind fashion - Riccardo Tisci

May 21, 2010

On February 28 2005, Riccardo Tisci was officially appointed as the creative director of the Haute Couture, ready-to-wear and accessories lines for Givenchy. Though not highly promoted by stylists and editors, Tisci has encountered great success, both critically and financially, especially in the realm of Haute Couture: "When I arrived we had five customers. Now we have 29."
Other favorite quotes from interviews:

 • My way of showing is very melancholic. People call me a Gothic designer — I don’t think I am. I love romanticism and sensuality, maybe because I come from a family with eight sisters. I’m also a person who is very emotional. I like black, I like white. I never like what’s in the middle. And the runway is where I try to transmit this.
 • My work process at Givenchy is very intense. Day after day, we research a lot, but at the same time my approach is emotional. I do not base myself on what has been done. I am a very careful person, but in the end, my work in based on emotion and not reinterpretation. Especially in these days, it is hard to find emotion and inspiration. Not only in fashion. In music, arts, society in general. When I find something I like, I explore it throughout, I dig deep, without considering what the reactions might be. I am not scared.
 • I am a happy but dark person. It comes from my origins, the way I was brought up in the south of Italy where religion is omnipresent. Football, sex and religion, that’s the Italian way, you know. … So those are the ingredients of my creation: a certain latin romanticism and a necessary toughness of who I am. But without being ugly. So that’s where the darkness lies.
 • When I first met Lara, she had this incredible vulnerability about her-so sensitive I just wanted to cocoon and protect her. I'm so happy to see her where she is today; she's so strong you get the impression that nothing could stand in her way. She's a real modern icon. Lara has the most incredible character that thankfully remains real and untarnished by the fashion system. It's so reassuring to see someone as successful as Lara keep her feet on the ground. Actually, I think one of the things I love most about Lara is the fact that she hasn't lost her ability to laugh at herself: She has a very dry, wicked sense of humor.
  Photobucket

На 28 февруари 2005 г. Рикардо Тиши е официално назначен като художествен директор на колекциите висша мода, конфекция и аксесоари на Givenchy. Въпреки че не е промотиран от стилисти и редактори, Тиши бележи значителен успех, особено при висшата мода: „Когато пристигнах имахме 5 клиента. Сега имаме 29.”
Други любими фрази от негови интервюта:

 • Моят начин на представяне е много меланхоличен. Хората ме наричат готик дизайнер , но не мисля, че съм такъв. Обичам романтиката и чувствителността, може би защото идвам от семейство с осем сестри. Обичам черното, обичам бялото. Никога не харесвам това, което е между тях. И подиума е мястото, където показвам това.
 • Моят работен процес при Живанши е много интензивен. Ден след ден, правим проучване, но същевременно моят подход е емоционален. Аз не се опирам на това, което е било направено. Аз съм много внимателен, но в крайна сметка, работата ми се базира на емоция, не на интерпретация на миналото. Особено в тези дни е трудно да намериш емоция и вдъхновение. Не само в модата. В музиката, изкуствата, обществото като цяло. Когато намирам нещо, което ми харесва, го изследвам напълно, копая надълбоко, без да се съобразявам какви могат да бъдат реакциите. Не могат да ме уплашат.
 • Аз съм щастлив, но мрачен човек. Това идва от моите корени, начинът, по който съм отгледан в южна Италия, където религията има съществено значение. Футболът, сексът и религията, това е италианската формула, знаете. ..Това са съставките на моето създание: определен латински романтизъм и необходимата твърдост на това, което съм. Без да бъде грозно. Оттам идва мрака в мен.
 • Когато за пръв път срещнах Лара, тя притежаваше тази невероятна уязвимост – толкова чувствителна, че исках само да я предпазя и защитя. Толкова съм щастлив да я видя, където е днес: тя е толкова силна, че оставя впечатлението, че никой не може да и препречи пътя. Тя е истинска модерна икона. Лара притежава най-невероятния характер, който слава богу остава истински и неподвластен на модната система. Толкова насърчаващо е да видиш някой, с подобен успех като Лара, да стои здраво стъпил на земята. Всъщност като се замисля, едно от нещата, които харесвам най-много в нея е, че не е загубила способността да се смее на себе си: тя има много дяволито чувство за хумор. (Не случайно именно Тиши е дизайнер на двете рокли на Лара Стоун, с които се омъжи преди няколко дни - по-късата и бляскава е отразена в колажа)

Photos by http://www.style.com/, http://www.fashiongonerogue.com/, http://www.fashionising.com/.

You Might Also Like

2 коментара

 1. Жестоко! Не случайно именно ти ще си стилист на двете рокли - на булката и на кумата с които ще се омъжи след няколко дни авторът на коментара :-*

  ReplyDelete
 2. Поредната статия, която ми пълни душата. Тези факти мога да ги препрочитам отново и отново, без да ми става скучно. Кой ли е следващия дизайнер? ;)

  ReplyDelete

Every comment is a reflection of my inspiration and I'm appreciating it!