Faces behind fashion - Phoebe Philo

May 25, 2010

“There’s this incredible mystique about Phoebe,” says Lisa Armstrong, fashion editor of The Times of London. “She’s this cool London girl who always did the right thing at the right time at Chloé and walked away from it at the absolute height. Everyone talked about her first Céline show as if it was the second coming. The atmosphere in that room was electric. We were all waiting to see what she would do.” She didn’t disappoint. Even once. Philo hesitates over the word "better" in the statement that women make better designers for women but agrees that "it's definitely different. I'm always aware of how it feels to wear the clothes. I'm not interested in clothes that just convey a certain look, or fashion. Clothes for me have always been a form of self-expression."
Other quotes:
• Why dresses? Because I am bored with trousers.
I really did want to give women this sense of freedom.
• I am emotional, and rather than deny that, I allow myself to work on that. The clothes are a bit emotional and I think that is what the customers respond to.
• “It’ll be a continuation,” Philo says about Céline fall 2010 collection. “There’ll be great fabrics, and great cuts. Those are the things that always work and give women the investment pieces that seem relevant again now. This coat, for example, I imagine I’ll still be wearing it in 10 years’ time. I can’t see why I won’t.

Photobucket

Съществува някаква невероятна мистика около Фиби” казва Лиза Армстронг, моден редактор на The Times of London. „Тя е онова готино лондонско момиче, което винаги прави правилното нещо в правилното време при Chloé и си тръгна, когато беше на абсолютния връх. Всеки говореше за нейното първо шоу при Céline, атмосферата в залата беше наелектризирана, всички чакахме притаено да видим какво ще ни предложи.” И тя не разочарова. Дори веднъж. Фило се колебае върху значението на думата „по-добри” при твърдението, че жените са по-добри дизайнери за жени, но се съгласява, че „определено е различно. Винаги съм наясно как се чувстваш да носиш дадени дрехи. Не се интересувам от дрехи, които са носители на определен вид или тенденция. Дрехите за мен винаги са били форма на себеизразяване.
Други цитати:
• Защо рокли? Защото съм отегчена от панталони.
Наистина искам да дам на жените това усещане за свобода.
• Аз съм емоционална и вместо да го отричам, си позволявам да работя върху това. Дрехите са по някакъв начин емоционални и смятам, че на това откликват клиентите.
• “Ще бъде продължение”, казва Фило по отношение на есенната колекция. „Ще има страхотни платове и кройки. Това са нещата, които винаги работят и дават на жените дрехите-инвестиции, които са релевантни в настоящия момент. Това палто например, представям си се облечена в него и след 10 години. Защо не?”
Photos by www.ftape.com and www.fashiongonerogue.com.

You Might Also Like

2 коментара

  1. Вече, без съмнение, тази рубрика ми е една от любимите. Ще се радвам много, ако разкажеш малко повечко и за Hannah Macgibbon, една от любимите ми за момента Creative Directors.

    ReplyDelete
  2. С удоволствие - Hannah е истинско предизвикателство, предвид че не е била под светлините на прожекторите и няма много материали за нея, но аз обичам предизвикателствата :)

    ReplyDelete

Every comment is a reflection of my inspiration and I'm appreciating it!