Faces behind fashion - Kaiser Karl

May 13, 2010

“The French say you get hungry when you’re eating, and I get inspired when I’m working. It’s my engine”. Much can be said about the man that wanted to become a cartoon artist, but turned to be the epitome of fashion. Karl Lagerfeld states that is neither German, nor French designer – “I`m a European, old European is all I am”.
Though he says that life is not a beauty contest, he hates nasty, ugly people – “the worst is ugly, short men. Women can be short, but for men it is impossible. It is something that they will not forgive in life...they are mean and they want to kill you.”
Other favorite quotes of Mr. Karl:
• I don’t want to do anything over again, ever again. I want only to do what I haven’t done. There’s no "again." There’s only the future. I hate the past—especially my own past.
• I am a fashion person, and fashion is not only about clothes -- it's about all kinds of change
• A respectable appearance is sufficient to make people more interested in your soul
• Forgiveness is too easy. I can forget by indifference, but not forgive. I prefer revenge
• Like poetry, fashion does not state anything. It merely suggests
• If you can afford it, OK. But if you think it’s an investment, then forget about it.

Photobucket

„Французите казват, че апетитът идва с яденето, а аз се вдъхновявам докато работя. Това е моят двигател”. Много може да бъде казано за човека, който е искал да стане илюстратор, а се е превърнал в модна икона. Карл Лагерфелд заявява, че не е нито немски, нито френски дизайнер – „Аз съм европеец, един стар европеец това съм аз”.
Въпреки че казва, че животът не е конкурс за красота, мрази лошите, грозни хора – „най-лошото са грозните, ниски мъже. Жените могат да бъдат ниски, но за мъжете това е невъзможно. Това е нещо, което няма да простят през целия си живот…те са зли и искат да те убият.”
Други любими сентенции на Карл:

 • Не искам да правя каквото и да е отново и отново. Искам да правя само това, което не съм правил. Няма „отново”. Има само бъдеще. Мразя миналото – особено моето собствено минало.
 • Аз съм модна личност, но модата не е само до дрехите – тя се отнася за всички видове промяна.
 • Един приличен външен вид е достатъчен да заинтригува хората за твоята душа.
 • Прошката е прекалено лесна. Мога да забравя с безразличие, но не и да простя. Предпочитам отмъщението.
 • Като поезията, модата не заявява нищо.Тя просто предлага.
 • Ако можеш да си го позволиш ОК, но ако си мислиш, че е инвестиция, по-добре забрави за това.
  Photos by www.viceland.com, www.fashiongonerogue.com, www.trendnista.com.

You Might Also Like

1 коментара

 1. Обожавам да чета за дизайнерите и техния професионален и личен живот. Смятам, че винаги има нещо ново, което можем да научим. Тук всичките цитати, които си подбрала, са страхотни и толкова истински. Браво!

  ReplyDelete

Every comment is a reflection of my inspiration and I'm appreciating it!