Jan 6, 2016

Lanvin Prefall 2016

Първа колекция на Lanvin след ерата Елбаз. Chemena Kamali и Lucio Finale задават нови и нестандартни посоки, през март предстои и същинската колекция за есента на 2016 г.
Images: wwd.com

No comments:

Post a Comment

Every comment is a reflection of my inspiration and I'm appreciating it!