Jan 23, 2014

Travel inspiration - London 2

Още от първия миг, в който стъпих в Лондон преди две години, усетих града така познат, сякаш винаги съм живяла там. В  първия пост бях сигурна, че ще се върна, а днес – след второто ми пътуване, съм сигурна че един ден искам да ще живея там. Лондон е динамичен, енергичен град, в който не можеш да скучаеш. И не само - там не можеш да бъдеш пасивен по този примиренско-заспал начин, който едва ли не се е превърнал в основа на българското пребиваване в битието. Да, може би Лондон има редица изначални предпоставки да бъде сред най-значимите градове в света, център на империя, но най-впечатляващото за мен поне са хората, толкова различни по раса, възраст, пол, народност и същевременно толкова спокойни, приветливи и с мисъл за естетика и развитие. Усещането, че сме изостанали непоправимо и то не дори икономически, а в мисленето, във възприемането на света, в (без-)отношението към красотата, е ужасно натрапчиво. И все по-наясно съм, че промяната при нас е почти невъзможна, че не само раннобудните, будните хора са малко. Докато не осъзнаем, че промяната започва от всеки от нас, нищо няма да се случи, нали знаете? 

No comments:

Post a Comment

Every comment is a reflection of my inspiration and I'm appreciating it!