Mar 5, 2013

Favorites/Paris FW Fall 2013 - Kenzo

По една или друга причина Kenzo оставаше в периферията на моето внимание досега, но есенната колекция на Carol Lim и Humberto Leon е истински пир за очите. Индийските храмове и начина за тяхното изграждане на пластове са главното вдъхновение зад колекция. Същевременно представеното, носещо от духа и традициите на Изтока, от неговата богата палитра и експресивност, е напълно в контекста на динамичния градски живот. Окото като символ на мъдрост е основната тема, която преминава през ревюто. В източните традиции третото око се смята за портал към прозрението и духовното израстване.
Source: style.com

No comments:

Post a Comment

Every comment is a reflection of my inspiration and I'm appreciating it!