Jan 27, 2010

BFP 11 - Karl Lagerfeld

Much can be said about Karl, though the wisest comments have been made by himself. He is a contemporary fashion icon, a man with many faces, still knowing what exactly wants from everything he's involved in. No wonder why than he shoots almost all ad campaigns of the brands he's designer of. Lagerfeld has many muses from Claudia Schiffer to Freja, Lara and Baptiste Giabkoni, referred to as "a boy version of Gisele". The famous German includes men models in ads and editorials for women, explaining that "lonely girls can be a little sad in a fashion story". Lagerfeld is a man with tremendous will and vigour - he lost over 40 kg. for 13 months with the following rationale "I suddenly wanted to dress differently, to wear clothes designed by Hedi Slimane". And he did it. Long live Karl!
Много може да бъде казано за Карл, макар че най-мъдрите коментари са направени от самия него. Той е съвременна модна икона, мъж с много лица и все пак наясно какво точно иска от всяко негово начинание. Обяснимо е тогава, че той снима почти всички рекламни кампании на марките, на които е дизайнер. Лагерфелд има много музи - от Клаудия Шифер до Фреджа, Лара и Баптист Джиабкони, към който се отнася като към "момчешката версия на Жизел". Прочутият германец включва мъже в реклами и сесии за жени с обяснението, че "самотните момичета изглеждат тъжни в една модна история". Лагерфелд впечатлява с огромна воля - загубил е над 40 кг. за 13 месеца следвайки следната логика: "Изведнъж поисках да се обличам различно, да нося дрехи на Хеди Слимейн". И го направи. Да живее Карл!Photos www.fashiongonerogue.com.

No comments:

Post a Comment

Every comment is a reflection of my inspiration and I'm appreciating it!