Dec 3, 2009

"Inspiration exists, but it has to find us working" Picasso

I chose that quote of Picasso for the motto of my blog as I consider inpsiration as the most valuable thing for every artist. The inspiration though, is not a part of every day life... In order to encourage the inspiration, one has to be active, to work in a certain direction, to be consistent and open-minded and the inspiration would surely come...My inspiration is fashion...

Избрах мисълта на Пикасо "Вдъхновението съществува, но трябва да се срещне, докато работиш" за мото на блога, тъй като смятам, че вдъхновението е най-ценното нещо за всеки творец. Вдъхновението обаче, не е част от нашето ежедневие...За да насърчим вдъхновението, всеки един от нас трябва да бъде активен, да работи в определена посока, да бъде последователен и отворен към новостите и вдъхновението със сигурност ще дойде...Моето вдъхновение е модата...

No comments:

Post a Comment

Every comment is a reflection of my inspiration and I'm appreciating it!